AKConstruction

Slogan slogan slogan

AKConstruction

Oferta

Przedsiębiorstwo będzie specjalizowało się w wykonaniu: • konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej
 • konstrukcji lekkich hal stalowych (garaże, wiaty, magazyny)
 • konstrukcji stalowych wsporczych pod maszyny
 • obudowy konstrukcji stalowych płytami warstwowymi
 • ślusarki budowlanej (balustrady, schody, ogrodzenia)
 • elementów stalowych wyposażenia wnętrz
 • montaż i demontaż maszyn i urządzeń


Dla przemysłu kruszyw wykonywać będziemy: • przeglądy i remonty maszyn: kruszarek, przesiewaczy, odwadniaczy, przenośników taśmowych itp.
 • roboty antykorozyjne konstrukcji, urządzeń i maszyn
 • instalacje technologiczne wody i kanalizacji
 • urządzenia technologiczne - wsypy, zsypy, rynny, pomosty, zadaszenia itp.